Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją

o nas

Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją (DBPK) powstało w styczniu 2005 roku, a pełnię działalności podjęło w styczniu 2006 roku. Naszym celem jest działalność zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa transportu koleją towarów niebezpiecznych oraz integracja środowiska doradców RID. Stowarzyszenie zorganizowało 8 konferencji dla osób zainteresowanych tematyką przewozu towarów niebezpiecznych, w których jednorazowo brało udział ok. 90-100 osób. Przedstawiciele DBPK biorą udział w pracach Zespołu ds. przewozu towarów niebezpiecznych, powołanego przez Ministra ds. Infrastruktury oraz opiniuje projekty przepisów prawnych związanych z bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych. Stowarzyszenie dwukrotnie wydało poradnik „12 zasad bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych.

Zarząd

Członkowie zarządu

Prezes Zarządu — Adam Zielewski

Vice Prezes Zarządu — Witold Porankiewicz

Członek Zarządu/Skarbnik — Tomasz Kubś

Sekretarz — Michał Tocha

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca — Izabela Szopińska

Członek Komisji — Cezary Andruszkiewicz

Członek Komisji — Witold Sadowski

Dane Stowarzyszenia

Konto bankowe: 54 1030 0019 0109 8530 0029 4516

KRS: 0000236455

REGON: 140170802

NIP: 7742883429

kontakt

Adres email: info@dbpk.eu