Kontakt:

Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją


Kontaktinfo@dbpk.eu


Członkowie Zarządu

Prezes Zarządu — Adam Zielewski

Vice Prezes Zarządu — Witold Porankiewicz

Członek Zarządu/Skarbnik — Tomasz Kubś

Sekretarz — Michał Tocha
Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca — Izabela Szpoińska

Członek Komisji — Cezary Andruszkiewicz

Członek Komisji — Witold Sadowski
Konto Bankowe: 54 1030 0019 0109 8530 0029 4516

KRS: 0000236455

REGON: 140170802

NIP: 7742883429