Kontakt:

Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją


Członkowie Zarządu

Prezes Zarządu — Adam Zielewski — adam.zielewski@gatx.eu

Vice Prezes Zarządu — Witold Porankiewicz — w.porankiewicz@gmail.com

Członek Zarządu/Skarbnik — Tomasz Kubś — tomasz.kubs@lotoskolej.pl

Sekretarz — Michał Tocha — michaltocha88@gmail.com
Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca — Izabela Szopińska

Członek Komisji — Cezary Andruszkiewicz

Członek Komisji — Witold Sadowski
Konto Bankowe: 54 1030 0019 0109 8530 0029 4516

KRS: 0000236455

REGON: 140170802

NIP: 7742883429