Karta zgłoszeniowa na szkolenie

Karta zgłoszeniowa na szkolenie online „Zmiany w RID 2023”.

Zaproszenie na szkolenie

DBPK zaprasza na szkolenie "Zmiany w RID 2023".

Walne Zebranie DBPK

2 lipca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Uczestnikom Zebrania przedstawiono sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z prac w 2020 roku; Zarządowi i Komisji udzielono absolutorium. Członkowie dotychczasowego Zarządu i Komisji podjęli decyzję o rezygnacji z pełnionych funkcji przed końcem kadencji. W związku z tym zarządzono wybory i Walne Zebranie wybrało nowe władze.

Publikacja RID 2021

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 maja 2021 r. pod pozycją 992 zostało opublikowane wydanie Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia zmian do RID. Jest to tekst jednolity przepisów RID na lata 2021-2023, które ostatecznie obowiązują od 1 lipca 2021 r.